Wykonujemy zdjecia na zamówienie: ślubne, okolicznościowe, reportażowe i reklamowe

Cennik

Odbitka
9x13 0,90 zł
10x15 1,10 zł
13x18 1,80 zł
15x21 2,10 zł
18x24 6,00 zł
20x30 9,00 zł
10x35 3,00 zł
15x35 6,00 zł
Odbitka APS
10x15 1,31 zł
10x18 1,62 zł
10x25 2,52 zł
Fotoindex
10x15 4,00 zł
15x21 6,00 zł
20x30 10,00 zł
Wywołania negatywu
wywołanie negatywu c-41 10,00 zł
wywołanie cz-b 20,00 zł
Archiwizacja negatywów i slajdów
1000x1500 piks jpg 0,40/klatka
2000x3000 piks jpg 0,70/klatka
1000x1500 piks tiff 1,00/klatka
2000x3000 piks tiff 2,00/klatka
* slajd w ramce + 1zł/klatka
* + 5zł nagranie na płytę cd
*przy bardzo zniszczonych zdjęciach
 cena do uzgodnienia
Archiwizacja i retusz zdjęć
Skanowanie 5/szt.
obróbka 20/szt.

zdjęcia do dokumentów

legitymacyjne 6 szt. 30,00 zł
dowodowe 6 szt. 30,00 zł
paszportowe 6 szt. 30,00 zł
do wizy 4 szt. 30,00 zł
do świadectwa i indeksu 5 szt. 30,00 zł
dyplomowe 8 szt. 40,00 zł
*wysłanie maila lub nagranie zdjęcia - 5 zł